Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
131 315 005,59 zł
dofinansowanie z UE
80 778 113,68 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” w ramach działania: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,  oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

Umowa o dofinansowanie została podpisana 9 maja 2017 r.

 Koszty projektu:

Koszt całkowity: 131 315 005,59

Koszt kwalifikowany: 95 033 074,92

Dofinansowanie – 85% kosztów kwalifikowalnych: 80 778 113,68

Wkład własny:50 536 891,91

Realizacja projektu: lata 2015-2021

Zestawienie zadań Projektu:

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk

Zlewnia rzeki Strzelenki:

  1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa:

1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, zadanie wykonane (2017 r.)

1.2. Zbiornik Osowa II, zadanie wykonane (2018 r.)

1.3. Kanalizacja deszczowa w ul.Nowy Świat, od ul.Wodnika do ul.Zeusa, zadanie

wykonane (2018 r.)

1.4.Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa, 14.06.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą

robót, planowane zakończenie prac -koniec  2020 r.

1.5.Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca,  14.06.2019 r. podpisano umowę z

wykonawcą robót, planowane zakończenie prac -koniec  2020 r.

  1. Regulacja rowu M-4, zadanie wykonane (2019 r.)
  2. Odwodnienie dzielnicy Kokoszki:

3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, (zadanie zakończone w styczniu 2020 r.)

3.2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i

Budowlanych II, (zadanie zakończone w styczniu 2020 r..)

Zlewnia potoku Strzyża:

  1. Zbiornik Jaśkowa Dolina, planowana realizacja 2020/2021
  2. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża:

5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i

Arciszewskiego, etap III, zadanie wykonane (2016 r.)

5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej,

Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie wykonane  (2017) r.

Zlewnia kolektora Kołobrzeska

  1. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera, zadanie zakończone w 2019 r.

Zlewnia potoku Siedlickiego

  1. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka, zadanie zakończone (2018 r.)

W ramach w/w zadań zostaną wykonane 3 nowe zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności retencyjnej 64 234 m3, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wyniesie 9,4 km zaś długość przebudowanych potoków i rowów 1,482 km.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.