Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

nazwa beneficjenta
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
wartość projektu
218 232 497,30 zł
dofinansowanie z UE
168 971 995,40 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
sandomierski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy Sandomierz, Koprzywnica oraz Samborzec, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Zadanie 1 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

Zadanie 3 – Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4 – Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 + 12+900, wał prawy w km 0+000 + 14+400.

Zadanie 5 – Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Zadanie 6 – Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego (rozmiaru strat ludzkich, społeczno-ekonomicznych i środowiskowych) w rejonie Sandomierza.

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Sandomierza będzie stymulować rozwój gospodarczy w regionie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawi warunki życia mieszkańców Sandomierza i jego okolic.

Osiągnięcie kompleksowego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego polega nie tylko na zabezpieczeniu rzeki Wisły, ale także mniejszych cieków wodnych biegnących przez teren objęty realizacją projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.