Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
3 186 278,80 zł
dofinansowanie z UE
1 613 235,99 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata w warszawskiej Dzielnicy Targówek.

Jego głównym celem było przekształcenie nieużytku w teren rekreacyjny o powierzchni ok. 10,5 ha. Realizacja przedsięwzięcia spowodowała zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Targówek, jak również zniwelowała problemy dotyczące braku zagospodarowania brzegów kanału oraz zanieczyszczenia gruntu niewybuchami, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Realizacja projektu dotyczyła przekształcenia częściowo zalesionych nieużytków w ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Utworzone zostały pieszo-rowerowe ścieżki zdrowia prowadzące po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Korzystanie z atrakcji jest w całości bezpłatne. Założeniem projektu było uporządkowanie terenów leśnych oraz nasadzenie roślinności rodzimej. Wykonane prace spowodowały odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w 100%. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości środowiska naturalnego, przestrzenie dotychczas zdegradowane zyskały nową, ekologiczną funkcję. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego, oddalonego od zgiełku aglomeracji miejskiej, miejsca sprzyjającego odpoczynkowi.

Prowadzone w ramach projektu działania promocyjno-edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony środowiska. Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego, w wyniku których powstał już np. zbiornik retencyjno – rekreacyjny znajdujący się w pobliżu obszaru realizacji projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.