Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
219 891 112,56 zł
dofinansowanie z UE
156 063 345,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu była modernizacja drogi wojewódzkiej nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa – Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Inwestycja wymagała przebudowy lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Projekt dotyczył przebudowy istniejącego ciągu ulic Marsa-Żołnierska od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy. Długość odcinka wynosi ok. 4,8 km. W skład elementów inwestycji weszły:

  1. Przebudowa drogi głównej do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP):- budowa 5 bezkolizyjnych przejazdów: w ciągu ulicy Marsa nad torami kolejowymi, w ciągu ulicy Marsa nad ul. Chełmżyńską-Okularową oraz nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej, Rekruckiej i Marsa, w ciągu ulicy Żołnierskiej nad torami kolejowymi, w ciągu ulicy Żołnierskiej na węźle „Nowo-Zabraniecka”, w ciągu ulicy Żołnierskiej na węźle „Czwartaków”– łącznie budową objęte zostanie 9 obiektów inżynierskich (wiaduktów drogowych i estakad),- budowa bezkolizyjnej kładki pieszo-rowerowej (1 obiekt inżynierski)- przebudowa węzła z ul. Strażacką,- budowa węzła z ul. Czwartaków,- budowa drugiej jezdni na odcinku od ul. Strażackiej do granicy miasta Warszawy,- przebudowa skrzyżowania ulic Marsa z ulicami Chełmżyńską-Okularową oraz skrzyżowania ulic Marsa z ulicami Żołnierska/ Rekrucka
  2. Budowa i przebudowa ulic lokalnego układu komunikacyjnego, w tym:- budowa ulic lokalnych wzdłuż ul. Marsa – obustronnie,- budowa i przebudowa ulic Optycznej/Babie Lato,- przebudowa skrzyżowań,
  3. Wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego – budowa wydzielonych ciągów komunikacyjnych,4. Przebudowa przystanków transportu zbiorowego,5. Przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej6. Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej7. Budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, „cicha” nawierzchnia drogowa, zieleń izolacyjna, przepusty, urządzenia oczyszczające wody opadowe).

Celem głównym projektu była realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodową siecią drogową TEN-T. Realizacja projektu spowodowała zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ realizuje wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewnia wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.