Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

kategoria
nazwa beneficjenta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
wartość projektu
3 011 393 173,00 zł
dofinansowanie z UE
1 355 184 582,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa autostrady A1 w odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, korytarzu Bałtyk- Adriatyk, o łącznej długości 57,70 km. W zakresie tym zawarte jest włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1, które na odcinku 0,88 km posiada parametry autostrady (całkowita długość włączenia wynosi 1,03 km, z czego 0,15 km nie posiada parametrów autostrady). Ponieważ projekt realizowany jest w części w formule Zaprojektuj i Buduj, a w chwili obecnej nie są znane jeszcze ostateczne rozwiązania projektowe oraz projekt stałej organizacji ruchu, wskazaną wyżej długość drogi do wybudowania należy traktować szacunkowo i może ona ulec korekcie. Początek inwestycji przyjęto w km 417+530,00 (poprzedzony odcinkiem włączenia do DK 1 od km 416+500 do km 417+530; przy czym odcinek od km 416+650 do km 417+530 posiada parametry autostrady) przed węzłem Rząsawa. Koniec inwestycji zaprojektowano w km 474+350,00 przed węzłem „Pyrzowice” na terenie gminy Ożarowice. Przedmiotowy Projekt na etapie przygotowania inwestycji oraz realizacji (odcinki kontraktowe) został podzielony na cztery zadania: • odcinek F w. „Rząsawa” (z węzłem) – w. „Blachownia” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek G w. „Blachownia” (bez węzła) – w. „Zawodzie” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek H w. „Zawodzie” (bez węzła) – w. „Woźniki” (z węzłem) – realizowany w systemie Buduj, • odcinek I w. „Woźniki” (bez węzła) – w. „Pyrzowice” (bez węzła) – realizowany w systemie Buduj. W ramach zadania obejmującego odcinek F umieszczono odcinek 1,03 km włączenia do istniejącej DK 1, który nominalnie znajduje się w odcinku E.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.