Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

kategoria
nazwa beneficjenta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
wartość projektu
3 018 868 854,85 zł
dofinansowanie z UE
1 355 184 582,35 zł
Województwo
śląskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa autostrady A1 w odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, korytarzu Bałtyk- Adriatyk, o łącznej długości 57,70 km. W zakresie tym zawarte jest włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1, które na odcinku 0,88 km posiada parametry autostrady (całkowita długość włączenia wynosi 1,03 km, z czego 0,15 km nie posiada parametrów autostrady). Ponieważ projekt realizowany jest w części w formule Zaprojektuj i Buduj, a w chwili obecnej nie są znane jeszcze ostateczne rozwiązania projektowe oraz projekt stałej organizacji ruchu, wskazaną wyżej długość drogi do wybudowania należy traktować szacunkowo i może ona ulec korekcie. Początek inwestycji przyjęto w km 417+530,00 (poprzedzony odcinkiem włączenia do DK 1 od km 416+500 do km 417+530; przy czym odcinek od km 416+650 do km 417+530 posiada parametry autostrady) przed węzłem Rząsawa. Koniec inwestycji zaprojektowano w km 474+350,00 przed węzłem „Pyrzowice” na terenie gminy Ożarowice. Przedmiotowy Projekt na etapie przygotowania inwestycji oraz realizacji (odcinki kontraktowe) został podzielony na cztery zadania: • odcinek F w. „Rząsawa” (z węzłem) – w. „Blachownia” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek G w. „Blachownia” (bez węzła) – w. „Zawodzie” (z węzłem) – realizowany w systemie Zaprojektuj i Buduj, • odcinek H w. „Zawodzie” (bez węzła) – w. „Woźniki” (z węzłem) – realizowany w systemie Buduj, • odcinek I w. „Woźniki” (bez węzła) – w. „Pyrzowice” (bez węzła) – realizowany w systemie Buduj. W ramach zadania obejmującego odcinek F umieszczono odcinek 1,03 km włączenia do istniejącej DK 1, który nominalnie znajduje się w odcinku E.