Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
wartość projektu
231 562 135,70 zł
dofinansowanie z UE
158 475 368,36 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
śląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Przedsięwzięcie polega na realizacji ponad czterdziestu inwestycji w infrastrukturę obiektową i systemy łączności, nawigacji trasowej i terminalowej oraz dozorowania zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozwój infrastruktury wykorzystywanej w zarządzaniu ruchem lotniczym umożliwi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewnienie bezpiecznej, ciągłej, efektywnej kosztowo i środowiskowo, płynnej żeglugi powietrznej w warunkach dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

W ramach przedsięwzięcia zostaną oddane do użytku operacyjnego: wieża kontroli ruchu lotniczego w Katowicach, cztery nowoczesne wtórne radary dozorowania MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) o zasięgu do 200 NM (Nautical Miles), dostarczające rozszerzoną wtórną informację radiolokacyjną Mode S, multilateralny system radiolokacyjny w Warszawie, ponad 20 zlokalizowanych na terenie całego kraju ośrodków radiokomunikacyjnych, wzmacniających sygnał radiowy w komunikacji kontroler ruchu lotniczego – pilot, poniżej FL (Flight Level) 195 wdrożona zostanie separacja międzykanałowa 8,33 kHz w łączności głosowej, a także powstaną urządzenia nawigacyjne, w tym DME, DVOR/DME oraz ILS/DME w Poznaniu i Łodzi do lądowania w warunkach ograniczonej widzialności.

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.