Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA WAŁBRZYCH
wartość projektu
397 480 381,71 zł
dofinansowanie z UE
296 792 459,33 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wałbrzyski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa miast, Działanie 4.2: Zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” jest budowa obwodnicy Wałbrzycha od km 2+365 do km 8+360, tj. nowego odcinka drogi krajowej zmieniającej dotychczasowy przebieg DK 35. Inwestycja jest zlokalizowana w woj. dolnośląskim, w granicach administracyjnych gmin Wałbrzych i Szczawno-Zdrój.

Projekt obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. W szczególności w zakres inwestycji wchodzą:

  • budowa dwóch jezdni (2 x 7,5 m, po dwa pasy ruchu) obwodnicy o długości ok. 6.0 km,
  • budowa węzłów; węzeł Żeromskiego, węzeł Reja,
  • budowa kładki i przejścia podziemnego dla pieszych,
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowa zbiorników retencyjnych,
  • budowa ekranów akustycznych,
  • budowa oświetlenia,
  • przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (cieki wodne, podziemne i naziemne sieci itd.),
  • przebudowa dróg lokalnych (ok. 2.7 km),
  • budowa dróg lokalnych (ok. 1.6 km).
Pliki do pobrania

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.