Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
wartość projektu
912 790 906,55 zł
dofinansowanie z UE
775 676 244,69 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Świnoujście
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone w całości na wyspach. Komunikację pomiędzy dwoma największymi (Uznam i Wolin) stanowią przeprawy promowe, które łączą Świnoujście z resztą Polski.  Korzystanie z promów stanowi znaczne utrudnienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców i turystów, co jest szczególnie odczuwalne w trakcie sezonu letniego. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu docelowo rozwiąże te problemy.  Tunel pod Świną będzie tunelem drążonym o długości ok 1.44 km. Do tunelu po obu stronach wyspy prowadzić będzie układ drogowy, co przełoży się na długość inwestycji przekraczającej 3 km. Obiekt został zaprojektowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że Wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za etap projektowy jak i samą budowę.

Parametry techniczne drogi: Klasa drogi: GP, Prędkość projektowa: 60 km/h, Prędkość miarodajna: 60 km/h, Szerokość jezdni w tunelu i na dojeździe: 10,50 m, Szerokość chodnika technicznego 1,20 m, Kategoria ruchu: KR4, Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś. Natomiast projektowany tunel łączący wyspy Uznam i Wolin posiada przekrój poprzeczny  o średnicy wewnętrznej równej 12,00 m. Składa się on z:

  • dwukierunkowej jezdni składającej się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,50 m,
  • obustronnych poboczy o szerokości 0,55 m,
  • dwóch chodników o szerokości 1,20 m dla każdej ze stron jezdni,
  • skrajnia pionowa drogi równa 5,00 m,
  • tunelu ewakuacyjnego zlokalizowanego w przekroju poprzecznym tunelu poniżej konstrukcji jezdni.

Całkowita długość tunelu wynosi 1,76 km z czego 1,44 km stanowi tunel wykonany metodą drążoną TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Otwarcie tunelu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Nadzór inżynierski w funkcji konsultanta pełni SWECO. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol – Szczecin S.A.