Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
wartość projektu
915 140 174,40 zł
dofinansowanie z UE
775 676 244,70 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Świnoujście
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone w całości na wyspach. Komunikację pomiędzy dwoma największymi (Uznam i Wolin) stanowią przeprawy promowe, które łączą Świnoujście z resztą Polski.  Korzystanie z promów stanowi znaczne utrudnienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców i turystów, co jest szczególnie odczuwalne w trakcie sezonu letniego. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu docelowo rozwiąże te problemy.  Tunel pod Świną będzie tunelem drążonym o długości ok 1.44 km. Do tunelu po obu stronach wyspy prowadzić będzie układ drogowy, co przełoży się na długość inwestycji przekraczającej 3 km. Obiekt został zaprojektowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że Wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za etap projektowy jak i samą budowę.

Parametry techniczne drogi: Klasa drogi: GP, Prędkość projektowa: 60 km/h, Prędkość miarodajna: 60 km/h, Szerokość jezdni w tunelu i na dojeździe: 10,50 m, Szerokość chodnika technicznego 1,20 m, Kategoria ruchu: KR4, Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś. Natomiast projektowany tunel łączący wyspy Uznam i Wolin posiada przekrój poprzeczny  o średnicy wewnętrznej równej 12,00 m. Składa się on z:

  • dwukierunkowej jezdni składającej się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,50 m,
  • obustronnych poboczy o szerokości 0,55 m,
  • dwóch chodników o szerokości 1,20 m dla każdej ze stron jezdni,
  • skrajnia pionowa drogi równa 5,00 m,
  • tunelu ewakuacyjnego zlokalizowanego w przekroju poprzecznym tunelu poniżej konstrukcji jezdni.

Całkowita długość tunelu wynosi 1,76 km z czego 1,44 km stanowi tunel wykonany metodą drążoną TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Otwarcie tunelu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Nadzór inżynierski w funkcji konsultanta pełni SWECO. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol – Szczecin S.A.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.