Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
138 598 626,91 zł
dofinansowanie z UE
117 693 557,57 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku” została podpisana w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

W dniu 5 marca 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania z Budimex S.A. Termin realizacji rzeczowej, zgodnie z umową z Wykonawcą: 30.06.2021.

Zakres projektu

Projekt realizowany jest na terenie Miasta Gdańska. Inwestycja jest ostatnim etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha,  elementem docelowego układu drogowego w ciągu drogi krajowej 91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta

Projekt zakłada przebudowę ciągu Traktu  św. Wojciecha od ul. Toruńskiej do ul. Zaroślak z przejściem nad torami PKP, które zostanie poprowadzone dwoma nowymi wiaduktami łukowymi. Na każdym z obiektów inżynierskich będzie dwupasowa jezdnia z  dodatkowym pasem dla autobusów. Pierwszy wiadukt powstał po stronie budynków istniejących przy ul. Okopowej w Gdańsku, a drugi zostanie wybudowany w miejsce obecnie istniejącego ponad 50-letniego wiaduktu.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące roboty:- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha o nośności drogi 115 kN/oś,- przebudowa odcinka ulicy Trakt św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej,- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt św. Wojciecha – Okopowa – Toruńska oraz ulic Trakt św. Wojciecha – Zaroślak,- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej,- budowa odcinka ulicy Nowe Podwale Grodzkie w kierunku ul. Augustyńskiego,- budowa mostu nad Kanałem Raduni (połączenie ul. Zaroślak z Traktem św. Wojciecha),- budowa murów oporowych,- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,

– zakup i montaż urządzeń dla monitoringu wizyjnego

Cele projektu

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności transportowej Gdańska i portu morskiego w Gdańsku.

Oczekiwane rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu założono następujące efekty:

  • wzrost średniej prędkości oraz skrócenie średniego czasu podróży w transporcie indywidualnym,
  • poprawa warunków ruchu w obszarze śródmiejskim Gdańska,
  • poprawa płynności ruchu na wiadukcie Biskupia Górka i na drogach dojazdowych do niego,
  • zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń w rejonie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Traktu św. Wojciecha,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Trakcie św. Wojciecha,
  • usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży (port morski, zakłady pracy, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.),
  • umożliwienie przedłużenia linii kolejowej 250 do Pruszcza Gdańskiego

Jednostką Realizującą Projekt, działającą jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

*Załączone materiały zdjęciowe otrzymano z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (zdjęcia wykonano marzec/kwiecień 2020 r.).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.