Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO POZNAŃ
wartość projektu
252 896 863,45 zł
dofinansowanie z UE
121 668 705,17 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
m. Poznań
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest realizacja przebudowy fragmentu odcinka drogi krajowej nr 92, składającej się z 3 niezależnych od siebie etapów:I ETAP – rozbudowa ul. Bałtyckiej na odc. od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią. Ciąg drogi krajowej nr 92 na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią dł. 1,412 km, od km 0+000 do km 1+412,49 do przekroju 2×2 (jezdnie rozdzielone pasem zieleni) oraz rozbudowa skrzyżowań z ul. Gdyńska, Syrenią i Chemiczną.II ETAP – przebudowa północnej nitki mostu Lecha. Ciąg drogi krajowej nr 92 zlokalizowanego w pasie drogowym ulic Lechickiej i Bałtyckiej polegająca na jej rozbudowie do przekroju 3-pasowego i dostosowaniu nowej konstrukcji do wyższej klasy obciążenia o dł. 0,386 km od km 0+000 do km 0+386,50III ETAP – budowa węzła ‚Nowa Naramowicka’ zlokalizowanego u zbiegu ul. Naramowickiej i Lechickiej o dł. 0,773 km od km 0+025,24 do km 0+798,00 oraz ul. Nowa Naramowicka o dł. 0,972 km (ciąg drogi krajowej nr 92) od km 0+847,24 do km 1+819,17 umożliwiająca m.in. bezkolizyjny przejazd na ciągu ul. Lechickiej w obszarze tego skrzyżowania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Serbskiej i Lechickiej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.