Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO OPOLE
wartość projektu
144 489 450,25 zł
dofinansowanie z UE
122 458 278,38 zł
Województwo
opolskie
Powiat
m. Opole
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest odciążenie korytarza drogi krajowej nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach Domańskiego i Partyzanckiej w Opolu. Budowa drogi zapewnia także lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych i handlowych w zachodniej części miasta, a poprzez węzły wpływa na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyległych, poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz otwiera możliwość wykorzystania terenów przyległych na potrzeby rozwoju miasta.

Przedmiotem projektu jest budowa odcinka Obwodnicy Piastowskiej w Opolu – od węzła przy ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej. Zakres rzeczowy projektu objął m.in.:

 • Roboty drogowe:
  • budowa odcinka Obwodnicy Piastowskiej,
  • przebudowa odcinka drogi krajowej nr 46/94,
  • budowa węzła typu WA na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą,
  • przebudowa łącznic węzła drogowego typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 435 (ul. Niemodlińska) z projektowaną obwodnicą,
  • budowa węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą,
  • budowa dróg zbiorczych serwisowych w tym drogi klasy Z – droga zbiorcza nr 7, drogi klasy L – droga zbiorcza nr 4, drogi klasy D – droga zbiorcza nr 5,- przebudowa drogi klasy L – ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,- budowa chodników,- przebudowa ciągów pieszo-rowerowych,- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,- budowa elementów systemu odwodnienia.
 • Budowa obiektów inżynierskich – węzłów drogowych, mostów drogowych, przepustów, ścian oporowych.
 • Budowa kanalizacji deszczowej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.