Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
540 339 582,61 zł
dofinansowanie z UE
286 118 468,00 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu GPKM IV A, realizowanego w latach 2017-2020, będzie zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób poprzez rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości i konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego oraz dynamicznego rozwoju transportu intermodalnego. Będzie miała istotny wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, umożliwiając łatwiejsze i efektywniejsze korzystanie z systemów transportu zbiorowego. Zmiana nawyków transportowych nawet części mieszkańców niesie wymierne korzyści finansowe zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządów (mniejsze zapotrzebowanie na kosztowną rozbudowę i utrzymanie sieci drogowej, mniejsza presja motoryzacji, wyższe oszczędności gospodarstw domowych, niższe nakłady na służbę zdrowia, niższe koszty następstw wypadów drogowych itp.). Projekt będzie ponadto ważnym elementem realizacji polityki zrównoważonego transportu w skali regionalnej, wzmacniając alternatywne względem samochodu prywatnego środki transportu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.