Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
643 832 353,40 zł
dofinansowanie z UE
324 900 584,70 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska, realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM), mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A” została podpisana w dniu 13 grudnia 2017 r. , Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie w dniu 04.06.2020. Partnerem jest spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.. Jednostką Realizującą Projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Projekt jest realizowany na terenie Miasta Gdańska. Nowe linie tramwajowe są budowane w południowych dzielnicach: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Modernizowana linia tramwajowa stanowi dojazd do plaży w dzielnicy Gdańsk Stogi. Wiaty i tablice SIP będą montowane na wytypowanych przystankach na terenie całego miasta (w tym nowobudowanych).

Projekt obejmuje 6 podstawowych zadań:

  1. budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
  2. przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,  w dzielnicy Gdańsk Stogi,
  3. budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe; etap 1 – budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
  4. zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego (15 szt.),
  5. nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.),
  6. nowe tablice informacji pasażerskiej (SIP) na terenie Gdańska (84 szt.).

Inwestycja polegająca na budowie linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej została zakończona; w dniu 30.06.2020 została uruchomiona linia tramwajowa na nowo wybudowanym torowisku na trasie od ul. Myśliwskiej do pętli „Ujeścisko”. Inwestycja została zakończona zgodnie z Aneksem nr 10 do umowy z wykonawcą w dniu 18.12.2020r. Obecnie trwa rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego.

Zadanie dot. przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej jest w końcowej fazie realizacji.

Zakończono dostawy 15 szt. taboru tramwajowego. Pozostałe zadania są w trakcie przeprowadzania postępowań przetargowych bądź na początkowym etapie realizacji rzeczowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdańska poprzez budowę i modernizację linii tramwajowych oraz zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru tramwajowego, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

*Załączone materiały zdjęciowe otrzymano z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.