Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

kategoria
nazwa beneficjenta
KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
275 911 431,66 zł
dofinansowanie z UE
117 259 634,79 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowany jest w województwie małopolskim na obszarze miasta Krakowa w następujących dzielnicach: Stare Miasto, Śródmieście, Zwierzyniec, Krowodrza, Podgórze, Bronowice, Nowa Huta.

Projekt obejmuje następujące główne zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2022, tj.:

 1. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie zrealizowane;
 2. Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie – zadanie zrealizowane;
 3. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zadanie planowane do realizacji;
 4. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej „Bieńczycka” – zadanie zrealizowane;
 5. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie w trakcie realizacji;
 6. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie planowane do realizacji;
 7. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie planowane do realizacji;
 8. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie zrealizowane.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze aglomeracji krakowskiej poprzez poprawę infrastruktury drogowo-tramwajowej publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację ww. zadań, pozwalających m.in. na osiągnięcie szeregu następujących celów cząstkowych:

 • poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej na terenie Krakowa,
 • zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu,
 • zwiększenie poziomu komfortu podróży pasażerów komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • uatrakcyjnienie oferty przewozowej,
 • zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,
 • dostosowanie systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych,
 • zmniejszenie ilości kolizji i wypadków z udziałem taboru,
 • poprawa regularności kursowania środków komunikacji zbiorowej,
 • poprawienie sprawności funkcjonowania układu transportowo-ulicznego Krakowa,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie poziomu jego degradacji powodowanej przez pojazdy zmotoryzowane,
 • wzrost udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich na terenie Krakowa.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.