Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
687 845 182,15 zł
dofinansowanie z UE
448 302 896,33 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest poprawa oferty transportu publicznego na terenie Miasta Łódź poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 6 zadań inwestycyjnych w zakresie: przebudowy wybranych odcinków linii tramwajowych wraz infrastrukturą towarzyszącą, modernizację zajezdni tramwajowej Chocianowice oraz zakup 30 niskopodłogowych, klimatyzowanych tramwajów. W ramach inwestycji powstanie 11 km zmodernizowanych torowisk, przebudowanych zostanie 31 skrzyżowań i 21 wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych, powstanie 15 km chodników i 7 km dróg rowerowych. Zaprojektowane rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście Łodzi,  poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa, a także ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2.

Grupę docelową projektu stanowią wszyscy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.