Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

kategoria
nazwa beneficjenta
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
wartość projektu
-
dofinansowanie z UE
617 280 835,70 zł
Województwo
małopolskie
śląskie
świętokrzyskie
Powiat
będziński
dąbrowski
kazimierski
krakowski
m. Dąbrowa Górnicza
miechowski
olkuski
proszowicki
tarnowski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa o długości 168 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in.: podziemne zespoły zaporowo — upustowe, drogi dojazdowe i zasilanie energetyczne dla zespołów zaporowo — upustowych, światłowód i automatyczne stacje ochrony katodowej gazociągu z możliwością monitoringu. Realizacja zadania obejmuje również: • budowę śluzy nadawczo odbiorczej wraz z zespołem włączeniowym (na obszarze istniejącej Tłoczni Gazu Pogórska Wola), które stanowić będzie połączenia z układami technologicznymi Tłoczni Pogórska Wola oraz z gazociągiem Strachocina-Pogórska Wola, • budowę włączenia istniejącej stacji gazowej Lisia Góra do projektowanego gazociągu DN1000 gazociągiem dolotowym DN100, MOP 8,4MPa, • budowę węzła rozdzielczo-regulacyjno-pomiarowego Swarzów wraz z odgałęzieniem do gazociągu DN700 relacji Swarzów – Zborów, likwidację fragmentu gazociągu DN250 relacji Mościce Swarzów, • przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, które kolidują bezpośrednio z projektowanym gazociągiem i jego strefą kontrolowaną lub mogą ograniczać możliwość prac w pasie montażowym, • budowę połączenia z gazociągiem relacji Tworzeń – Tworóg.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.