Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

kategoria
nazwa beneficjenta
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
wartość projektu
12 994 322,30 zł
dofinansowanie z UE
6 783 630,07 zł
Województwo
podlaskie
Powiat
m. Białystok
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Pomysł na upamiętnienie wielowiekowej obecności Polaków na Syberii narodził się jeszcze w II Rzeczpospolitej. Wojna przerwała te starania, a sowiecka okupacja przyniosła Kresom masowe deportacje polskich obywateli na Syberię i do Kazachstanu. Inicjatywa stworzenia muzeum opowiadającego o polskim doświadczeniu Sybiru odżyła w Białymstoku.

Na siedzibę Muzeum Pamięci Sybiru wybrano przedwojenny magazyn na bocznicy dawnego Dworca Poleskiego. Na tym terenie mieszkańcy Białegostoku i okolic wsiadali ze swoim dobytkiem do towarowych wagonów, którymi potem deportowano ich w głąb Związku Sowieckiego. Architekt Jan Kabac w swoim projekcie połączył przedwojenny wojskowy magazyn – zamieniony w przestrzeń ekspozycyjną – z nowoczesnym skrzydłem mieszczącym m.in. administrację placówki, magazyny zbiorów i pracownię konserwatorską.

W ramach dofinansowania w surowej bryle budynku stworzono wystawę stałą łączącą eksponaty, multimedia oraz relacje świadków i uczestników wydarzeń. Opowiada ona o polskich osadnikach i odkrywcach Syberii, zesłańcach z czasów carskich oraz ofiarach deportacji na Syberię i do Kazachstanu z okresu sowieckiej okupacji. Dba o szeroki kontekst, przedstawiając kulturę przedwojennych Kresów oraz wielonarodowe doświadczenie sowieckich represji. Łączy obraz, dźwięk oraz wrażenia dotykowe. Integralnymi elementami wystawy są Memoriał Katyński oraz rzeźba ekspozycyjna „Ludzie z lodu”.

Projekt umożliwił także zakup i zaprogramowanie przewodnika multimedialnego, systemu biletowego, audioprzewodnika oraz sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W powiązaniu z wystawą przygotowano program warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakłada on szerokie wykorzystanie sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu.

Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przygotowano ścieżki dźwiękowe dla osób niedowidzących i niedosłyszących, pętle indukcyjne, makietę wystawy oraz modele wybranych eksponatów z opisem w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych. Zarówno budynek Muzeum jak i wystawa stała są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Muzeum udostępnia także wózki inwalidzkie oraz chodziki. Dla osób w spektrum autyzmu przygotowano pokój wyciszenia.

Muzeum przyciąga mieszkańców Białegostoku i regionu, którzy na wystawie odnajdują historie zbieżne z ich rodzinnym doświadczeniem. Odpowiada także na zapotrzebowanie na ofertę kulturalną zgłaszane przez mieszkańców w trakcie badań poprzedzających realizację projektu. Dużą grupą odbiorców są turyści z Polski i z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Białegostoku specjalnie, aby poznać historię polskiego Sybiru i zobaczyć jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce.

Fot. Michał Zięba/MKiDN

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.