Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

kategoria
nazwa beneficjenta
EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZI
wartość projektu
37 187 187,49 zł
dofinansowanie z UE
25 832 368,44 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej. Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu atrakcyjnych i dostępnych funkcjonalności: atrakcyjnej ścieżki dydaktycznej oraz przestrzeni edukacji filmowej i cyfryzacji. Projekt obejmuje: 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozostałe prace przygotowawcze; 2. Zaprojektowanie i przygotowanie wystawy oraz zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”; 3. Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na cele edukacji filmowej (w zakresie: warsztatów manualnych, przestrzeni warsztatów, edukacyjnego studio dźwięku, warsztatów realizatorskich, warsztatów realizatorskich, warsztatów efektów specjalnych, pracowni postprodukcyjnych); 4. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele zaplecza wystawowego oraz obsługi wystaw; 5. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele pracowni digitalizacji wraz z montażem; 6. Zakup sprzętu i wyposażenia do „przechwytywania” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywania ich przez komputer wraz z montażem i instalacją oprogramowania; 7. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz jego montaż na cele ogólne Instytucji (na potrzeby: obsługi odwiedzjących, w tym niepełnosprawnych i seniorów, pomocy przedmedycznej w obiektach EC1, uruchomienia sieci bezprzewodowej w obiektach EC1, systemu komunikacji i sygnalizacji wewnątrz budynków EC1, techniczne i akustyczne budynku EC1-Wschód, wdrożenia systemu analizy przepływu odwiedzających, magazynu technicznego oraz magazynu podręcznego i inwentarzowego z funkcją montażu i oprawy wystaw); 8. Promocję projektu; 9. Zarządzanie projektem.