Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA TORUŃ
wartość projektu
74 755 474,63 zł
dofinansowanie z UE
54 328 721,00 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
m. Toruń
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.Wartość projektu Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II to niespełna 71,5 mln złotych (71 351 889 73 zł). Wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła około 54,5 mln złotych (54 328 721 00 zł).Ze względu na szeroki zakres prac konserwatorsko-remontowych przedsięwzięcie jest realizowany w przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z:

 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu,
 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
 • Katedralną Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
 • Parafią Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Szczepana w Toruniu,
 • Kujawsko-Pomorskim Teatrem Muzycznym w Toruniu,
 • Fundacją Tumult w Toruniu.

oraz w porozumieniu z:

 • Muzeum Okręgowym w Toruniu,
 • Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu (obecnie Toruńska Agenda Kulturalna)

Projekt Toruńska Starówka sprawia, że ponownie z dumą patrzymy na walory, które zdecydowały o wpisaniu zespołu staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego efektem jest szeroka konserwatorska odnowa trzynastu różnych stylowo i funkcjonalnie obiektów. Dla każdego z nich opracowano program działań, a następnie przeprowadzono złożoną realizację, która musiała sprostać rygorystycznym wymogom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rezultacie perły toruńskiej architektury zachwycają mieszkańców, przyciągają turystów, są miejscem organizacji wyjątkowych wydarzeń i siedzibą ważnych instytucji związanych z Toruniem. Turystycznym hitem jest Muzeum Toruńskiego Piernika i Dom Mikołaja Kopernika oferujące nowoczesną przestrzeń ekspozycyjną i warsztatową. Odwiedzający mogą tu m.in. poznać historię największego toruńskiego astronoma i samodzielnie przygotować słynne pierniki.

Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe kościołów wydobyły piękno toruńskich świątyń i zmieniły oblicze zabytkowego centrum miasta. Z wielu miejsc na starówce widoczne są imponujące maswerki wschodniego szczytu kościoła WNMP. Odnowioną elewacją zachwyca kościół pw. św. Szczepana oraz siedziba dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim. Objęte niezwykle staranną opieką konserwatorów wnętrza katedry p.w. śś. Janów, kościoła p.w. św. Jakuba czy wspomnianego zboru ukazują bogactwo historycznego dziedzictwa. Dzięki wsparciu unijnych i gminnych funduszy udało się odzyskać dla mieszkańców miejsca zaniedbane. Plac Podominikański jest dziś przestrzenią dla spacerów, relaksu i plenerowych wydarzeń kulturalnych. W Pałacu Dąmbskich z powodzeniem działa Teatr Muzyczny oferujący oprócz spektakli także lekcje teatralne, warsztaty i wystawy.W projekcie znalazło się również miejsce na prace prowadzone na mniejszą skalę, które są jednak istotne dla ogólnego odbioru i funkcjonowania danego obiektu. Uwzględnienie tych potrzeb pozwoliło na doprowadzenie do właściwego stanu elewacji, okien i drzwi Dworu Mieszczańskiego muru w Stawie Komtura czy oficyny dawnego Pałacu Meissnera. Prace objęły również ruiny zamku krzyżackiego, dzięki czemu naruszone przez upływ czasu elementy zostały naprawione i zabezpieczone dla przyszłych pokoleń. Przeprowadzone działania sprawiły, że objęte projektem zabytki Toruńskiej Starówki są otwarte na nowych odbiorców. Likwidacja barier architektonicznych oraz wprowadzenie elementów nowoczesnej infrastruktury pozwoliło zaprosić do historycznych wnętrz osoby z niepełnosprawnościami i umożliwić im kontakt z historią Torunia. Odpowiednio skrojona oferta kulturalna trafia dziś do osób o różnych preferencjach i potrzebach. Zadania Projektu Toruńska Starówka II

 • Prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera.
 • Prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia – etap II.
 • Prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego w Toruniu.
 • Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura.
 • Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła p. WNMP w Toruniu – etap II.
 • Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła p. św. Jakuba Apostoła.
 • Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego wraz z naprawą muru cmentarnego i zabezpieczenie obiektu.
 • Prace konserwatorsko-budowlane elewacji i dachu kościoła św. Szczepana wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
 • Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne.
 • Prace konserwatorskie Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy.
 • Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika.
 • Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego.
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.