Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Wawel – dziedzictwo dla przyszłości

category
Name of the beneficiary
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU – PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
Project value
30 007 848,77 zł
Co-financing from the EU
21 391 590,99 zł
Voivodeship
małopolskie
County
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

W ramach projektu realizowane będą następujące działania, zgodne z ww. typami projektów: – Bezprzewodowy system indywidualnej ochrony eksponatów połączony z telewizją dozorową – Budowa windy dla niepełnosprawnych – Konserwacja architektury Dziedzińca Arkadowego w zakresie krużganków, części nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji tynków – Remont instalacji oświetlenia krużganków – Wymiana oświetlenia na LED w salach Zamku (Pałacu) – Monitoring i ocena zagrożeń deterioracyjnych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w celu wprowadzenia wytycznych dla lepszej ochrony zbiorów – Konserwacja prewencyjna dot. badania warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach i w magazynach Zamku Królewskiego na Wawelu – Zaprojektowanie i wykonanie nowych gablot w Skarbcu Wawelskim – Konserwacja zabytków ruchomych i zabytkowych muzealiów, a także działania związane z digitalizacją – Opracowanie publikacji naukowej dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczych i konserwatorskich – Opracowanie programu interaktywnego zwiedzania Gabinetu Włoskiego wraz z przygotowaniem 3 filmów dokumentalnych nt. zbiorów poddanych konserwacji w ramach projektu – Adaptacja pomieszczeń budynku nr 9 na Multimedialne Centrum Informacyjne, stanowiące istotny element nowej oferty kulturalno-edukacyjnej Zamku wraz z zakupem sprzętu i przygotowaniem materiałów do ekspozycji i emisji w Centrum – Stworzenie nowej wystawy stałej „Wawel Odzyskany” w pomieszczeniach budynku nr 7 wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb wystawy, działaniami aranżacyjnymi, zakupem sprzętu, przygotowaniem materiałów, w tym multimedialnych, dla potrzeb wystawy.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl