Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii

kategoria
nazwa beneficjenta
TEATR ŁAŹNIA NOWA
wartość projektu
23 101 682,44 zł
dofinansowanie z UE
13 150 134,42 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii stanowi rozwinięcie wieloletniej aktywności Teatru Łaźnia Nowa (od 2005r.). To pozateatralna linia programowa instytucji ukierunkowana na dialog z innymi dziedzinami sztuki oraz przestrzenią społeczną.

W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową adaptację nieużywanej części budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, na os. Szkolnym 26 w Krakowie (Nowa Huta), do którego prawo użytkowania od września 2014 r. uzyskał Teatr Łaźnia Nowa.

Realizacja objęła przebudowę, nadbudowę i docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji, zagospodarowaniem terenu przy budynku oraz wdrożeniem rozwiązań energooszczędnych. Budynek został dostosowany pod względem technicznym dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono sprzęt i wyposażenie pracowni niezbędne do uruchomienia oferty kulturalno-edukacyjnej. Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Teatr zyskał blisko 2 200 m2 powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności kulturalnej.

Dom Utopii to pierwszy w Krakowie regularny projekt instytucjonalny dedykowany realizacji rezydencji artystycznych. Aktywny w sercu przechodzącej intensywną ewolucję społeczno-ekonomiczną Nowej Huty zakłada możliwie otwartą formułę, włączającą w działania programowe zróżnicowane grupy wiekowe i środowiskowe.

Dom Utopii składa się z czterech kondygnacji, które na- poziomie idei-można określić jako: działanie, myślenie, współodczuwanie, zamieszkanie.

W nowoczesnym centrum edukacyjnym znajdują się rezydencje artystyczne- przestrzeń zamieszkania, pracownie rzemieślnicze-przestrzeń kreatywności, strefy spotkań, odpoczynku i aktywności fizycznej. Taki układ odwołuje się do holistycznej wizji człowieka i jego rozwoju w sferze duchowej i intelektualnej i fizycznej. Twórcami Domu Utopii są Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, założyciele Teatru Łaźnia Nowa.

„Idea empatii i sztuki towarzyszy nam od początku działalności artystycznej, czyli od 25 lat. Dom Utopii Międzynarodowe Centrum empatii jest rozwinięciem idei tworzenia miejsca szeroko rozumianego rozwoju poprzez kreatywną obecność w rzeczywistości, w której myślisz, czujesz i działasz” – Małgorzata Szydłowska

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.