Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii

kategoria
nazwa beneficjenta
TEATR ŁAŹNIA NOWA
wartość projektu
23 101 682,44 zł
dofinansowanie z UE
13 150 134,42 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W wyniku realizacji projektu zostanie wyremontowany i rozbudowany budynek szkolny „Nowe Skrzydło”, a także zaadaptowany na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa. W obiekcie powstanie Dom Utopii, będący centrum sztuki współczesnej. Prowadzić on będzie swoją działalność w Krakowie – stolicy województwa małopolskiego, a dokładnie w jednej z dzielnic – Nowej Hucie. Całość działań, która będzie realizowana w Domu Utopii, a także już teraz jest realizowana w Teatrze, to sztuka współczesna, posługująca się nowoczesnymi środkami wyrazu. Projekt, ze względu na zakres i ofertę kulturalno-edukacyjną, która zostanie wdrożona dzięki realizacji inwestycji, wpisuje się w obszar tematyczny: „projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej w miastach wojewódzkich”. Prace w ramach projektu obejmują: przebudowę, nadbudowę i docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudowę przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu przy budynku. Planowany jest również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, aby działalność Domu Utopii mogła zostać uruchomiona, a także niezbędne prace związane z aranżacją przestrzeni.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.