Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

kategoria
nazwa beneficjenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
wartość projektu
1 198 784 760,81 zł
dofinansowanie z UE
996 207 589,36 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu wspieranie działań umożliwiających jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych, poprzez udzielanie przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym wsparcia na finansowanie przedsięwzięć uwzględniających budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających głównie szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s i więcej. Wsparcie obejmować może zarówno finansowanie nakładów na część pasywną, jak i aktywną szerokopasmowej infrastruktury dostępowej. Finansowaniu podlegać będą zarówno białe punkty adresowe (brak dostępu NGA powyżej 30 MB/s) oraz punkty czarne (z dostępem NGA powyżej 30 MB/s). Możliwe też będzie objecie pożyczką nakładów inwestycyjnych na akwizycję użytkowników końcowych szerokopasmowej infrastruktury dostępowej. Zgodnie z aktualizacją Analizy ex-ante uznano za uzasadnione zastosowanie instrumentu gwarancyjnego jako ułatwienie dostępu do kredytowania inwestycji szerokopasmowych oraz kapitału obrotowego przeznaczonego na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej. Ponadto z uwagi na rozdrobnienie sektora przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przewiduje się również możliwość finansowania kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.