Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112

nazwa beneficjenta
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
wartość projektu
56 868 497,12 zł
dofinansowanie z UE
48 090 418,22 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Priorytet II E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług. Porozumienie o dofinansowanie zostało podpisane w dniu 24 lutego 2017 roku.

Wartość projektu: 57 868 497,12 zł, w tym dofinansowanie UE  – 48 936 718,22 zł (84,63%)

Okres realizacji projektu: luty 2017 – luty 2020

Celem głównym projektu jest: poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez usprawnienie komunikacji i udostępnienie nowych e-usług dla obywateli i administracji publicznej w ramach SZK OST 112. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

1. Poprawa dostępu do e-usług publicznych dla obywateli w ramach SZK OST 112 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez wdrożenie usług A2C);

2. Poprawa komunikacji między pracownikami Policji, poszczególnymi jednostkami i komórkami instytucji powołanych do niesienia pomocy (poprzez wdrożenie usług A2A);

3. Zwiększenie możliwości świadczenia nowych e-usług publicznych przez jednostki publiczne dzięki wdrożeniu nowych e-usług A2A;

4. Dostosowanie infrastruktury systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia uruchomienia nowych e-usług w SZK OST 112.

Najważniejszymi zadaniami projektu są:

  • Przygotowanie realizacji projektu,
  • Wybór Inżyniera kontraktu,
  • Wykonanie Projektu systemu,
  • Wykonanie i wdrożenie systemu,
  • Promocja projektu,
  • Szkolenia,
  • Zarządzanie projektem – sprawozdawczość i rozliczenia finansowe.

Projekt skierowany jest do wszystkich obywateli korzystających z usług Policji oraz z usług służb powiązanych z OST 112, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Z efektów projektu będą także korzystać instytucje publiczne powiązane z OST 112, które za pomocą e-usług A2A, będą mogły uruchomić i świadczyć e-usługi A2C dla siwuch klientów.

Produktami projektu będzie 6 e-usług A2C oraz 7 e-usług A2A. W ramach projektu zostaną uruchomione m.in. e-usługi dla osób niepełnosprawnych (głuchych), umożliwiających porozumienie się z administracją za pomocą wideokonferencji z udziałem tłumacza języka migowego, kontakt za pomocą SMS z systemem Child Alert. W ramach projektu zostanie zakupiony i wdrożony zintegrowany system teleinformatyczny oraz sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia e-usług. Infrastruktura będzie zlokalizowana w 2 Data Center, umieszczonych w 2 miejscach w Warszawie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.