Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego

nazwa beneficjenta
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
wartość projektu
109 969 779,90 zł
dofinansowanie z UE
78 336 345,68 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnianie zasobów polskiej kinematografii oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez cyfryzację posiadanych zasobów i zapewnienie interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami danych publicznych.Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w składzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej (Lider) oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe TOR, Studio Filmowe Kronika, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Filmowe KADR, Studio Miniatur Filmowych, Studio Filmów Rysunkowych (Partnerzy). Realizację zaplanowano na okres 3 lat. Projekt realizowany jest w układzie 4 zadań: Procesu rekonstrukcji obrazu i dźwięku, adaptacji budynku należącego do WFDIF na potrzeby Centrum Dystrybucji, wyposażeniu Centrum Dystrybucji w infrastrukturę do udostępniania i zarządzania zgromadzonym materiałem cyfrowym oraz działań promocyjno-informatycznych. Przechowywanie długoterminowe planowane jest w ICM-UWW wyniku realizacji projektu udostępnione zostanie w postaci cyfrowej ok.160 szt. pełnometrażowych filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych zapisanych na taśmach światłoczułych, w tym taśmach nitro (łatwopalnych), do których prawa posiadają członkowie Konsorcjum oraz 10 000 minut filmówanimowanych, serii filmów animowanych dla dzieci, krótkometrażowych filmów fabularnych, filmów oświatowych, krótkometrażowych dokumentów oraz kronik filmowych (3000). Zdigitalizowane materiały filmowe będą dostępne na wszystkich możliwych polach dystrybucji, tj. Internet, kino, telewizja, nośniki blu-ray/DVD oraz festiwale.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.