Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji

nazwa beneficjenta
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
wartość projektu
9 368 180,52 zł
dofinansowanie z UE
7 196 543,10 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma za zadanie digitalizację i upowszechnienie cennych zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego głównym celem jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia online reprezentatywnych kolekcji MNK, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Projekt obejmuje:

  1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów do digitalizacji.
  2. Budowę zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych.
  3. Digitalizację reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum.
  4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności.
  5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym
  6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zdigitalizowanych zasobów MNK.
  7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych Muzeum.
  8. Realizację działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych dla popularyzacji zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów.

W ramach projektu m.in. zostanie zdigitalizowanych 25 568 obiektów, dzięki pozyskanej infrastrukturze sprzętowej. 26 230 zostanie opracowanych merytorycznie w nowoczesnym programie bazodanowym a na nowej interoperacyjnej platformie internetowej zostanie udostępnionych on-line 134 938 cennych zbiorów Muzeum. Projekt pozwoli zdefiniowanej grupie odbiorców (instytucje kultury, nauki i edukacji, twórcy platform i repozytoriów dziedzictwa kulturowego, wydawcy, producenci filmów, nagrań wideo i programów tv, podmioty z branży poligraficznej i turystycznej, hobbystycznie oraz profesjonalnie zajmujący się sztuką, kulturą i historią, dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, miłośnicy mediów społecznościowych, wykluczeni społecznie) na korzystanie ze zdigitalizowanych zbiorów zapewniając dostęp do ekultury i e-edukacji.

Zobacz zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.