Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji

nazwa beneficjenta
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
wartość projektu
9 368 180,52 zł
dofinansowanie z UE
7 196 543,10 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma za zadanie digitalizację i upowszechnienie cennych zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego głównym celem jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia online reprezentatywnych kolekcji MNK, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Projekt obejmuje:

  1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów do digitalizacji.
  2. Budowę zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych.
  3. Digitalizację reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum.
  4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności.
  5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym
  6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zdigitalizowanych zasobów MNK.
  7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych Muzeum.
  8. Realizację działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych dla popularyzacji zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów.

W ramach projektu m.in. zostanie zdigitalizowanych 25 568 obiektów, dzięki pozyskanej infrastrukturze sprzętowej. 26 230 zostanie opracowanych merytorycznie w nowoczesnym programie bazodanowym a na nowej interoperacyjnej platformie internetowej zostanie udostępnionych on-line 134 938 cennych zbiorów Muzeum. Projekt pozwoli zdefiniowanej grupie odbiorców (instytucje kultury, nauki i edukacji, twórcy platform i repozytoriów dziedzictwa kulturowego, wydawcy, producenci filmów, nagrań wideo i programów tv, podmioty z branży poligraficznej i turystycznej, hobbystycznie oraz profesjonalnie zajmujący się sztuką, kulturą i historią, dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, miłośnicy mediów społecznościowych, wykluczeni społecznie) na korzystanie ze zdigitalizowanych zbiorów zapewniając dostęp do ekultury i e-edukacji.

Zobacz zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie