Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
537 098 361,50 zł
dofinansowanie z UE
333 640 572,40 zł
Województwo
lubelskie
podkarpackie
Powiat
kraśnicki
lubelski
m. Lublin
stalowowolski
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
3.1. Infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje rehabilitację (przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych) linii kolejowej nr 68 odcinek Lublin – Stalowa Wola Rozwadów od km -0,339 do km 104,043, to jest na długości 104,382 km, oraz linii kolejowej nr 565, na odcinku Charzewice – Rozwadów Towarowy od km 0,000 do km 0,955, to jest na długości 0,955 km. W ramach inwestycji przewiduje się również elektryfikację linii nr 68 i 565: Linia 68 – budowa nowej sieci trakcyjnej od km 8,732 do km 101,514, modernizacja sieci trakcyjnej na odcinku od km 1,627 do km 8,732; Linia 565 – budowa nowej sieci trakcyjnej. Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi 105,337 km. W ramach projektu planuje się m.in. remont/przebudowę: 2 wiaduktów kolejowych, 3 wiaduktów drogowych, 6 stacji i 13 przystanków – przystosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.