Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
609 058 042,10 zł
dofinansowanie z UE
357 405 254,70 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
ostrowiecki
sandomierski
skarżyski
starachowicki
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
3.1. Infrastruktura kolejowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

ZAKRES: 23 zmodernizowane stacje i przystanki; 35 szt. wyremontowanych peronów; 107 wyremontowanych obiektów inżynieryjnych; 104 km zmodernizowanej linii kolejowej; 301 m ekranów akustycznych; 69 zmodernizowanych przejazdów kolejowo – drogowych; 25,2 km wymienionej sieci trakcyjnej i ok. 300 konstrukcji wsporczych; modernizacja zasilania sieci trakcyjnej; modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 10 szlakach,10 stacjach, 29 przejazdach kolejowych. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych o około 6 minuty na odcinku Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski; możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz(szacowany czas przejazdu 1 h 30 min); poprawa przepustowości linii, częstotliwości skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych; racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na linii; zapewnienie interoperacyjności kolei; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.