Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Pomysł na siebie - EFS

kategoria
nazwa beneficjenta
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
wartość projektu
7 205 000,00 zł
dofinansowanie z UE
6 050 000,58 zł
Województwo
mazowieckie
opolskie
podlaskie
pomorskie
śląskie
wielkopolskie
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa sytuacji 580 osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zaplanowane zostało zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kształceniem ogólnym i zawodowym. Młodzież biorąca udział w projekcie wyrówna zaległości w kształceniu ogólnym lub uzyska kwalifikacje zawodowe. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z Celem projektu jest poprawa sytuacji 580 osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zaplanowane zostało zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kształceniem ogólnym i zawodowym. Młodzież biorąca udział w projekcie wyrówna zaległości w kształceniu ogólnym lub uzyska kwalifikacje zawodowe. Zostanie jej stworzona możliwość zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy. Grupą docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się i nieszkoląca młodzież z terenu 6 województw w kraju zakwalifikowanych do wsparcia w ramach EFS. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji. Będą to przede wszystkim osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, które ze względów społecznych, czy edukacyjnych są najbardziej zagrożone wyłączeniem z systemu edukacji i znalezieniem się w grupie NEET. Wsparcie rozpocznie się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania. Wsparcie młodzieży w wieku 15-16 lat koncentrować się będzie na udzieleniu pomocy obejmującej zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kurs językowy i warsztaty komputerowe, które pomogą uczestnikowi w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności oraz zniwelowaniu różnic w poziomie wiedzy

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.