Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Równi na rynku pracy - EFS

kategoria
nazwa beneficjenta
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
wartość projektu
32 215 601,25 zł
dofinansowanie z UE
27 844 257,64 zł
Województwo
mazowieckie
opolskie
podlaskie
pomorskie
śląskie
wielkopolskie
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu była poprawa sytuacji młodzieży w wieku 18-24 lata z grupy NEET (pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej). Ludzie ci potrzebowali profesjonalnej pomocy, ponieważ znajdowali się w trudnej sytuacji z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogli uzyskać, podwyższyć lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Wsparcie rozpoczynało się od opracowania indywidualnych planów działania, następnie uczestnicy pracowali z doradcą zawodowym i psychologiem, dzięki czemu nastąpił u nich wzrost kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej. W kolejnym etapie projektu uczestnicy realizowali kursy zawodowe. Wsparcie uzupełnione zostało o różnego rodzaju szkolenia: językowe, komputerowe, prawa jazdy kat. B. Ostatnim etapem wsparcia było skierowanie uczestników na staże zawodowe do zakładów pracy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.