Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Młodość+Kompetencje=Praca

kategoria
nazwa beneficjenta
SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
wartość projektu
985 490,00 zł
dofinansowanie z UE
830 570,97 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel ogólny Pr.(dalej:CO): Zwiekszenie możliwości zatrudnienia 58M absolwentów SOSW woj, Małopolskiego (do 20r.ż.) poprzez zwięszenie ich szans wejścia na rynek pracy oraz podniesienie poziomu ich integracji z rynkiem pracy w terminie do 30.11.2018r. Głównymi rezultatami będzie: ? Przyrost liczby osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ? Przyrost liczby osób, które podniosły swoje szanse w wejściu na rynek pracy, ? Przyrost liczba osób, które podniosły poziom swojej integracji z rynkiem pracy, ? Przyrost liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie. Grupą docelową Projektu jest 58 absolwentów 34K i 24M mężczyzn do roku czasu po opuszczeniu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych woj. małopolskiego. Są to os. w wieku 18-19r.ż., biorące udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w proj. (kompleksowe i zindywid. wsparcie zawod.-eduk.), którzy: ? nie pracują, tj. są bierni zawodowo ? nie kształcą się (w żadnej formie) ? nie szkolą się (w żadnej formie) ? są absolwentami SOSW-ów Proj. jest zgodny ze standardami określonymi w planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce. GD jest częścią grupy NEET. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 1. Rekrutacja Uczestników Projektu 2. Indywidualizacja ścieżki zawodowej absolwentów SOSW 3. Centrum Ofert Pracy i Rozwoju Osobistego 4. Kursy zawodowe i doskonalące 5. Staże zawodowe

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.