Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych realizowany przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim

kategoria
nazwa beneficjenta
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU
wartość projektu
925 961,72 zł
dofinansowanie z UE
780 400,53 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
lubuskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
5.1. Programy profilaktyczne
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego atakuniedokrwiennego(TIA),uosóbwwiekuaktywnościzawodowej(40-65lat)wokresie od 1.12.2017do 31.10.2020, naterenie województw:zachodniopomorskiego,wielkopolskiego,kujawsko-pomorskiego ipomorskiego. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dwóch grup docelowych: personelu medycznego podmiotów świadczących usługi POZ (współpraca z 60 POZ z obszaru realizacji projektu) oraz osób w wieku 40-65 lat z grupy ryzyka wystąpienia udaru mózgu.Przedmiotowy projekt obejmuje realizację 3 zadań: działania edukacyjne dla POZ, działania edukacyjne dla pacjentów oraz badania przesiewowe. Głównym rezultatem projektu jest wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy. 7800 osób (w tym 3900 K i 3900 M) skorzysta z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanym w ramach EFS, a120 osób (w tym 53K i 67M) współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej dzięki EFS podniesie swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.