Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych realizowany przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim

category
Name of the beneficiary
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU
Project value
925 961,72 zł
Co-financing from the EU
780 400,53 zł
Voivodeship
kujawsko-pomorskie
lubuskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
5.1. Programy profilaktyczne
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt ma na celu profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego atakuniedokrwiennego(TIA),uosóbwwiekuaktywnościzawodowej(40-65lat)wokresie od 1.12.2017do 31.10.2020, naterenie województw:zachodniopomorskiego,wielkopolskiego,kujawsko-pomorskiego ipomorskiego. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dwóch grup docelowych: personelu medycznego podmiotów świadczących usługi POZ (współpraca z 60 POZ z obszaru realizacji projektu) oraz osób w wieku 40-65 lat z grupy ryzyka wystąpienia udaru mózgu.Przedmiotowy projekt obejmuje realizację 3 zadań: działania edukacyjne dla POZ, działania edukacyjne dla pacjentów oraz badania przesiewowe. Głównym rezultatem projektu jest wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy. 7800 osób (w tym 3900 K i 3900 M) skorzysta z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanym w ramach EFS, a120 osób (w tym 53K i 67M) współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej dzięki EFS podniesie swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl