Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin w oparciu o technologię neutronowej analizy aktywacyjnej oraz izotopu Am-Be jako źródła neutronów

nazwa beneficjenta
HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
wartość projektu
2 224 486,33 zł
dofinansowanie z UE
1 559 187,03 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

HENRYK ZASTAWNY „SYSKON”SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH jest mikro przedsiębiorstwem, który od 1995 roku produkuje i serwisuje urządzenia do pomiaru zawartości części palnych w popiołach lotnych oraz systemy kontroli jakości węgla kamiennego. Ponad 20-letnie doświadczenie, znajomość rynku wraz z przeprowadzoną analizą zapotrzebowania rynku, potrzeby klientów dotychczasowych oraz potencjalnych skłoniły Wnioskodawcę do realizacji niniejszego projektu przedstawionego do dofinansowania. Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin (surowców do produkcji cementu oraz węgla) w oparciu o technologię analizy spektrum promieniowania gamma emitowanego dzięki metodzie aktywacji materiału wiązką neutronów ze źródła Am-Be. W ramach projektu powstaną prototypy analizatora, który przeznaczony będzie dla pracowni laboratoryjnych zakładów produkcji cementu i kopalń. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace badawczo-rozwojowe przy współpracy z Ośrodkiem Techniki Jądrowej „Polon” we Wrocławiu oraz Instytutem Łączności. Warto podkreślić, że proponowane w ramach Projektu rozwiązanie jest innowacyjne na skalę światową. Odbiorcami projektu będą zarówno dotychczasowi klienci (kopalnie węgla) oraz nowi (cementownie). Cementownie dotychczas nie miały dostępu do takiej aparatury badawczej, przeznaczonej dla ich przemysłu. Efektem projektu będzie opracowanie 3 laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin: 1 do testów laboratoryjno-doświadczalnych oraz 2 prototypy analizatorów: 1 przeznaczony dla branży węglowej oraz 1 przeznaczony do branży cementowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z MŚP i Jednostką naukową.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.