Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Fundacji na Rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika

kategoria
nazwa beneficjenta
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MASYWU ŚNIEŻNIKA
wartość projektu
4 913 129,22 zł
dofinansowanie z UE
2 656 200,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Sienna, gmina Stronie Śląskie. Projekt realizowany będzie przez Fundację na Rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika na Obszarze Strategicznej Interwencji Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD). Projekt dotyczy terenów inwestycyjnych obejmujących następujące działki: nr 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 91, 93, 94 oraz 96. Działki zlokalizowane są w miejscowości Sienna, na terenie gminy Stronie Śląskie i obejmują swą powierzchnią 3,29 ha – teren ten stanowi obszar planowanej do utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Fundacji na Rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika. W wyniku realizacji projektu Fundacja będzie mogła świadczyć usługi najmu oraz dzierżawy uzbrojonych w media, wraz z dostępnymi parkingami i drogami wewnętrznymi powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności turystycznej przez MŚP. Oferta Fundacji na rzecz rozwoju Masywu Śnieżnika będzie nowością w regionie, ponieważ dotychczas żadna instytucja samorządowa nie oferowała tego rodzaju usług. Wnioskodawcy nie są znane inne podmioty prywatne, które miałyby w swojej ofercie tego rodzaju usługi. Cel projektu jest zgodny z celem statutowym Fundacji, którym jest stymulowanie działalności społeczno-gospodarczej regionu poprzez wspieranie procesów rozwojowych z dziedziny infrastruktury, turystyki, ekologii, kultury, nauki i edukacji. Dzięki realizacji projektu zostaną udostępnione tereny inwestycyjne w miejscowości Sienna położonej w Masywie Śnieżnika dla MŚP chcących prowadzić działalność gospodarczą w zakresie turystyki.inwestycji prywatnej uzupełniającej wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) wyniesie 2 079 300 zł. W celu obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej zostaną utworzone w Fundacji na Rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika 2

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.