Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO

kategoria
nazwa beneficjenta
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.
wartość projektu
2 684 155,29 zł
dofinansowanie z UE
2 281 532,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
legnicki
m. Legnica
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja działań mających na celu wsparcie 61 MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Wsparcie MSP obejmie udzielanie konsultacji dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowania na usługi doradcze i pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz dostarczenie środków finansowych (grantów) na skorzystanie z tych usług doradczych. Projekt zaplanowany został do realizacji przy współpracy Wnioskodawcy ARR ARLEG SA oraz partnerów: Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA (LSSE SA) i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” (LGD KŁO), co pozwoli na dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców i pozyskanie ich do projektu, jak również ukierunkowanie wsparcia na doradztwo na obszary inteligentnych specjalizacji regionu (LSSE SA) oraz pozwoli dotrzeć do firm działających na obszarach wiejskich (LGD KŁO). Przed podjęciem decyzji o realizacji projektu partnerzy ocenili swoje zasoby kadrowe, techniczne, organizacyjne i finansowe, przeanalizowali szanse i zagrożenia, jak również zbadali zapotrzebowanie na usługi doradcze i zakres tych usług, co było podstawą do określenia ram projektu. W ramach projektu zaplanowano zadania niezbędne do płynnej i efektywnej realizacji projektu: – wsparcie merytoryczne 61 MSP poprzez pracę 4 konsultantów (4×0,5 etatu), – wsparcie grantowe na usługi doradcze dla 61 MSP, – przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, – zakup wyposażenia niezbędnego do prac administracyjno-biurowych związanych z realizacją oraz sprawną i profesjonalną obsługą projektu, – utworzenie i funkcjonowanie biura projektu, – zapewnienie koordynacji i zarządzania projektem oraz monitoringu działań (2 x 0,25 etatu). Realizacja tak zaplanow

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.