Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PRZEBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W LĄDKU- ZDROJU W CELU UTWORZENIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA LĄDEK- ZDRÓJ
wartość projektu
5 853 077,63 zł
dofinansowanie z UE
4 603 766,23 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia Centrum Przesiadkowego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości”. Projekt polega na adaptacji zabytkowego budynku Dworca Kolejowego, położonego przy linii nr 322, na potrzeby osiedlanych w nim firm. Przestrzeń po dworcu kolejowym zaadoptowana zostanie na powierzchnie biurowe, przestrzeń do coworkingu, pokój do spotkań B+R i B2B, oraz sekretariat. Dawne budynki magazynowe zaadoptowane zostaną na salę konferencyjną dla ok. 50 osób. Podpiwniczenie budynku zaadoptowane zostanie na powierzchnie magazynowe. Projekt przewiduje utworzenie 11 biur dla firm stacjonarnych, przestrzeń do coworkingu dla min 4 firm, oraz wirtualne biuro z obsługą sekretariatu dla min. 5 firm. Zakres rzeczowy projektu: remont dachu oraz elewacji budynku, remont i przebudowa wnętrz budynku, wyposażenie nieruchomości w instalacje: elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne, wyposażenie biur i sali konferencyjnej w podstawowe sprzęty użytku biurowego oraz konferencyjnego, oraz przeprowadzenie kampanii informującej o możliwościach inwestowania na Dolnym Śląsku- na terenie Gminy Lądek- Zdrój. Projekt partnerski, gdzie 1 partner ponosi koszty, zaś 2 partner wnosi wartości niematerialne i prawne. 2 podmioty współpracujące w zakresie inkubacji przedsiębiorczości Odbiorcami projektu są osoby fizyczne rejestrujące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, uwzględniające w swej działalności zapisy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji- w szczególności RIS „Żywność Wysokiej Jakości”, która jednocześnie jet Krajową Inteligentną Specjalizacją. WSKAŹNIKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ FNPV/C= 20 122 456,43 FRR/C=50,31% Skumulowane przepływy pieniężne dodatnie w każdym roku poddanym analizie Głównym Celem Projektu jest wzrost gospodarczy Gminy Lądek Zdrój, rea

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.