Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA STRZELIN
wartość projektu
2 470 869,87 zł
dofinansowanie z UE
1 072 215,78 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
strzeliński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest rozszerzenie zasięgu istniejącej strefy aktywności gospodarczej w Gminie Strzelin poprzez uzbrojenie kolejnych nieużytkowanych terenów inwestycyjnych w mieście. Zamierzeniu temu nadano nazwę „Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych”, a jego realizację zaplanowano na terenie w północno-wschodniej części miasta Strzelin o powierzchni: 9,5124 ha – obr. Strzelin na działkach: AM-2 działki nr 3/4, 3/11, 6/2, AM-3 działki nr 2/2, 3, 4, 5/2, 5/3, AM-6 działka nr 2/2, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, ulice: Okulickiego, Gliniana i Kazimierza Wlk. Głównym celem projektowanego przedsięwzięcia jest zatem wzmacnianie rozwoju gospodarczego Gminy Strzelin poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki rozbudowie terenów inwestycyjnych w regionie. Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie kompleksowej infrastruktury inwestycyjne, umożliwiającej rozbudowę Podstrefy Strzelin funkcjonującej przy WSSE Invest Park, a następnie udostępnienie jej podmiotom gospodarczym. Celami szczegółowymi realizacji niniejszego projektu będą natomiast: – zagospodarowanie nieużytków, poprzez udostępnienie podmiotom gospodarczym nowych powierzchni przemysłowych, handlowych i usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które poprawią możliwości inwestowania na terenie Gminy Strzeli; – ograniczenie zjawiska bezrobocia w Gminie Strzelin poprzez tworzenie nowych miejsce pracy w efekcie kreowania warunków sprzyjających napływowi inwestorów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.