Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIĘKINIA
wartość projektu
10 202 407,60 zł
dofinansowanie z UE
5 314 156,72 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
średzki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Błonie i Źródła). Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem. W zakresie budowy sieci wodociągowej zadanie obejmuje: budowę sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 160 mm: • ul. Piaskowa (Źródła) – rurociąg długość o 900 m, ul. Maszynowa (Miękinia) – rurociąg o długość 840 m, wpięte do istniejącej wodociągowej sieci tranzytowej, relacji Źródła, • Miękinia oraz ul. Wrocławska i ul. Stalowa (Miękinia) – rurociąg o długość 890 m spinający sieć wodociągową w ulicy Maszynowej i Stalowej. W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej zadanie obejmuje: wybudowanie kanalizacji sanitarnej – tłocznej z rur PEHD o średnicy 180 mm oraz grawitacyjnej z rur PVC o średnicy od 250 do 160 mm : • odcinek kanalizacji tłocznej od ulicy Piaskowej w obrębie Źródła do ulicy Willowej w obrębie Miękinia tj. miejsca wpięcia do rurociągu odbiorczego. Zestawienie rzeczowe: rurociąg ciśnieniowy o długości 1750 m wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Maszynowej oraz tłocznią ścieków w rejonie ulicy Willowej w Miękini; • ul. Piaskowa (Źródła) – rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC 200 mm, długość 900 m wpięty do projektowanej sieci ciśnieniowej PEHD 180 mm, relacji Źródła – Miękinia; • ul. Maszynowa (Miękinia) – rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC 250 mm, długość 900 m wpięty do projektowanej sieci ciśnieniowej PEHD 180 mm, relacji Źródła – Miękinia wraz z odejściami do potencjalnych odbiorców – zakończonych studniami przyłączeniowymi i przepompownią ścieków oraz odcinek kanalizacji tłocznej o średnicy 180 mm, długość 470 m; • ul. Wrocławska (Miękinia) – rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC 250 mm, długość 170 m wpięty do projektowanej sieci ciśnieniowej PEHD 160 mm, relacji Źródła – wraz z odejściami do potencjalnych odbiorców – zakończonych studniami przyłączeniowymi i przepompown

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.