Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP

kategoria
nazwa beneficjenta
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
wartość projektu
2 152 941,18 zł
dofinansowanie z UE
1 830 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
oleśnicki
oławski
średzki (dolnośląskie)
trzebnicki
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest udzielanie przez Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu wsparcia finansowego w postaci grantu na usługi doradcze oraz wsparcia niefinansowego w postaci konsultacji i doradztwa na rzecz MŚP z terenu ZIT WrOF. Grantodawca będzie premiował przedsięwzięcia wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Dolnośląskiego, a więc te z branży ICT, chemicznej i farmaceutycznej, zdrowej żywności i surowców naturalnych. Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2019 roku. Zakres projektu obejmie udzielanie grantów przedsiębiorstwom (łącznie ze wsparcia skorzysta 61 firm) które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe (wsparcie finansowe obejmie 61 firm biorących udział w projekcie) w postaci: – usługi doradczej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa m.in. doradztwo dotyczące: wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy; opracowanie modelu biznesowego; opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa; opracowanie biznes planu; ocena poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej) – usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich. Ponadto w ramach projektu wszystkich 61 przedsiębiorstw uzyska wsparcie niefinansowe w postaci konsultacji oferowanych przez Grantodawcę, jak również wstępnej oceny opracowanego wniosku o udzielenie grantu. Każdy z grantobiorców zobligowany będzie do wyboru wykonawcy usługi zgodnie z zasadą konkurencyjności. W ramach projektu przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniem niezbędnego personelu projektu, informacją i promocją oraz środkami przeznaczonymi na granty dla grantobio

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.