Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP

Name of the beneficiary
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
Project value
2 152 941,18 zł
Co-financing from the EU
1 830 000,00 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
m. Wrocław
oleśnicki
oławski
średzki (dolnośląskie)
trzebnicki
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest udzielanie przez Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu wsparcia finansowego w postaci grantu na usługi doradcze oraz wsparcia niefinansowego w postaci konsultacji i doradztwa na rzecz MŚP z terenu ZIT WrOF. Grantodawca będzie premiował przedsięwzięcia wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Dolnośląskiego, a więc te z branży ICT, chemicznej i farmaceutycznej, zdrowej żywności i surowców naturalnych. Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2019 roku. Zakres projektu obejmie udzielanie grantów przedsiębiorstwom (łącznie ze wsparcia skorzysta 61 firm) które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe (wsparcie finansowe obejmie 61 firm biorących udział w projekcie) w postaci: – usługi doradczej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa m.in. doradztwo dotyczące: wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy; opracowanie modelu biznesowego; opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa; opracowanie biznes planu; ocena poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej) – usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich. Ponadto w ramach projektu wszystkich 61 przedsiębiorstw uzyska wsparcie niefinansowe w postaci konsultacji oferowanych przez Grantodawcę, jak również wstępnej oceny opracowanego wniosku o udzielenie grantu. Każdy z grantobiorców zobligowany będzie do wyboru wykonawcy usługi zgodnie z zasadą konkurencyjności. W ramach projektu przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniem niezbędnego personelu projektu, informacją i promocją oraz środkami przeznaczonymi na granty dla grantobio

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl