Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT

kategoria
nazwa beneficjenta
PRO DESIGN SP. Z O.O.
wartość projektu
46 137 331,53 zł
dofinansowanie z UE
15 902 729,35 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT we Wrocławiu. W ramach projektu zaplanowano pozyskanie nieruchomości (k. niekw.), opracowanie projektu budowlanego (k. niekw.), roboty budowlane (w części dotyczącej gastronomii niekwalifikowane) oraz wyposażenie powstałej infrastruktury w niezbędne zasoby a także działania informacyjno – promocyjne. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego obiektu kamienicy przy ulicy Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu (wraz z rozbiórką oficyny) z nadaniem mu funkcji użytkowej inkubatora przedsiębiorczości oraz jego rozbudowę o nowy budynek wraz z infrastrukturą zewnętrzną o funkcji konferencyjnej wraz z adaptacją istniejącej oficyny na łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym. Zaplanowane prace doprowadzą do: – przebudowy budynku istniejącego (powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 1945,5 m2, powierzchnia całkowita: 2184 m2). – rozbudowy budynku istniejącego (nowy budynek wraz adaptacją oficyny o łącznej powierzchni użytkowej: 2284,7 m2 i pow. całkowitej: 2582 m2). W zadaniu obejmującym rozbudowę kamienicy o nową część wydzielono proporcjonalnie i przeniesiono do kosztów niekw. koszty robót bud. zw. z pow. gastronomiczną i bezp. z nią powiązaną tj. 496m2 z 2582 m2 czyli 19,21%). Docelowa powierzchnia użytkowa infrastruktury wyniesie: 4230,2 m2, a pow. całkowita: 4766 m2. Powierzchnia użytkowa wg funkcji dzieli się na: 1. biurową: 742 m2 (29 biur), w tym: – 623 m2 na wynajem dla inkubowanych firm (25 biur) – 80 m2 strefa wsparcia biznesu (2 biura) – 18 m2 administracja (1 biuro) – 21 m2 punkt konsultacyjny (1 biuro) 2. coworkingową: 145 m2, 25 stanowisk 3. konferencyjną: 885,40 m2 (8 sal konferencyjnych). 4. holu cateringowego: 240m2 5. holu wejściowego: 49,5m2 6. komunikacji: 525,5m2 7. węzłów sanitarnych: 288,0m2 8. gastronomiczno- restauracyjną: 384m2 9. obsługi (szatnia, informacja/recepcja, pom. cateringowe): 113,8m2 10. magazynową/porządkową

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.