Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku

kategoria
nazwa beneficjenta
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
wartość projektu
6 986 561,31 zł
dofinansowanie z UE
5 232 934,42 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy utworzenia Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wykorzystaniem posiadanej przez Wnioskodawcę infrastruktury, która zostanie poddana gruntownemu remontowi i pracom dostosowawczym do realizacji funkcji inkubatora przedsiębiorczości. Budynek zostanie również wyposażony w nowoczesny sprzęt serwerowy oraz wyposażenie biurowe, wypełnione zostaną wszystkie standardy prowadzące do zapewnienia usług najwyższej jakości, w tym zapewnienie dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego czy chmury danych. Zatrudniona zostanie kadra inkubatora oraz zaimplementowana zostanie kampania informacyjno- promocyjna skierowana do potencjalnych klientów, jakimi w przypadku UIP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianej branży ICT. Wszystkie w/w działania posłużą uruchomieniu nowoczesnego, konkurencyjnego inkubatora przedsiębiorczości, wyznaczającego nowe standardy dla instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku. Odbiorcy projektu, jakimi są MŚP z branży ICT, dostaną do dyspozycji nowoczesną przestrzeń biurową pod wynajem, dodatkowo zostaną objęci kompleksowym doradztwem oraz pakietem szkoleń, Wnioskodawca rozbuduje także system usług około- biznesowych, jak m.in. inicjowanie powstawania partnerstw i kooperacji, tworzenie klastrów itp. Warto zaznaczyć, że wszystkie usługi będą skierowane na rozwój biznesu wyłącznie w obszarze branży ICT, tzn. wszystkie rozwiązania oferowane klientom będą dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa zajmujących się nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.