Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie planu rozwoju eksportu produktów firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe sp. z o.o.

kategoria
nazwa beneficjenta
ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP. Z O.O.
wartość projektu
19 680,00 zł
dofinansowanie z UE
13 600,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest rozwinięcie działalności eksportowej przez przedsiębiorstwo ELKO-BIS w oparciu o przygotowany plan rozwoju eksportu. Plan zostanie opracowany dla innowacyjnych na europejskim rynku nowoczesnych systemów odgromowych. Przedmiotem projektu jest zatem przygotowanie planu rozwoju eksportu. Realizacja zastała zaplanowana na II kwartał 2016 r. Projekt jest spójny i powiązany z ogólnym celem działania 1.4.1 RPO WD, jakim jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność eksportową w ograniczonym zakresie, stąd Firma wpłynie na podniesienie poziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw działających w Polsce, wprowadzając swoje produkty na rynki wybrane w strategii sposród takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia , Rumunia, Bułgaria, Węgry, Kazachstan, Uzbekistan, Szwajcaria, Niemcy, Serbia, Emiraty Arabskie, Tajlandia, Chiny, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan. Zostanie to zrealizowane w oparciu o przygotowaną w ramach wnioskowanego projektu strategię rozwoju eksportu przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów wsparcia. Przygotowanie planu eksportu dla wymienionych produktów ma na celu zwiększenie poziomu eksportu oraz zintensyfikowanie powiazań z zagranicznymi partnerami.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.