Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Strategia biznesowa- receptą na sukces firmy The Best Dominik Gajos

kategoria
nazwa beneficjenta
THE BEST DOMINIK GAJOS
wartość projektu
49 815,00 zł
dofinansowanie z UE
34 425,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada stworzenie kompleksowej strategii biznesowej, której głównym celem będzie rozwój przedsiębiorstwa, wzrost jego konkurencyjności na rynku krajowym i wejście z oferowanymi produktami na rynki zagraniczne. Z naszych wstępnych analiz, wynika ze musimy skupić się przede wszystkim na umocnieniu naszej pozycji na rynku krajowym. Jako przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rodzimym rynku bedziemy mieć lepszy start na rynki zagraniczne. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2016- 30.04.2017 Strategia będzie zaprojektowana z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb organizacji i zarazem jej możliwości. Skuteczna strategia wymaga spojrzenia na przedsiębiorstwo z perspektywy zewnętrznych specjalistów. Dlatego planujemy zlecić usługę firmie zewnętrznej która profesjonalnie i zarazem obiektywnie podejdzie do realizacji zadania. Wybór firmy, która przygotuje strategie dokonany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji. Po naszych wstępnych analizach doszliśmy do wniosku że nasza kompleksowa strategiapowinna składać się z 5 części, które będą stanowiły odpowiedz na nasze potrzeby : 1 Część obejmująca sprzedaż ( np. wprowadzenie innowacyjnego sytemu, który umożliwi w sposób szybszy i łatwiejszy dokonywać efektywnej i zwiększonej sprzedaży) 2. Części finansowej/inwestycyjnej. 3. Części personalnej 4. Części marketingowej ( nasza firma ma bardzo słabą stronę marketingową, wzmocnienie za pomocą tej strategii umożliwi naszej firmie zaistnieć na rynku). 5. Części dotyczącej wejścia na rynki zagraniczne. Stworzona strategia będzie zawierała nowe lub poszerzone kierunki działania Firmy The Best (np. poszerzanie oferty), alokację zasobów, główne metody realizacji obranych celów i przede wszystkim opis przewagi konkurencyjnej – czyli określenie tego co wyróżnia firmę spośród konkurentów. Realizacj

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.