Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu

kategoria
nazwa beneficjenta
WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
1 304 840,59 zł
dofinansowanie z UE
917 178,05 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP z branż high-tech oraz poprawa rozpoznawalności i wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. Projekt zakłada promocję oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych polegającą na prezentacji nowoczesnych branż na targach zagranicznych, organizacji imprez o charakterze gospodarczym oraz działaniach informacyjno-reklamowych w kraju i za granicą. Zaplanowano następujące działania: 1. Systemowa kampania informacyjna w mediach. 2. Promocja regionu na konferencjach, targach branżowych i wydarzeniach o charakterze gospodarczym. 3. Organizacja konferencji i seminariów w regionie. 4. Zarządzanie projektem. 5. Promocja projektu. Zakłada się realizację projektu w partnerstwie: Wnioskodawcą jest Wrocławski Park Technologiczny posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji dolnośląskich firm i ułatwianiu im pozyskiwania zagranicznych zleceń. Wrocławski Park Technologiczny posiada również unikalne kontakty na najbardziej zaawansowanych technologicznie rynkach jaką tworzą duże światowe projekty badawcze (tzw. Ośrodki Wielkiej Nauki lub Big Science, m.in. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN, Fusion for Energy oraz Europejską Agencją Kosmiczną). Projekty Big Science stały się rynkiem zbytu najbardziej zaawansowanych technologii XXI wieku. Wrocławski Park Technologiczny jest również koordynatorem Klastra Nutribiomed. Partnerem jest Fundacja AlgaeLabs, która specjalizuje się w inteligentnej specjalizacji regionu, jaką jest żywność wysokiej jakości. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację projektu jest Wnioskodawca, natomiast zadaniem Partnera jest wsparcie merytoryczne w wydarzeniach branżowych dotyczących żywności wysokiej jakości. Odbiorcami projektu są potencjalni inwestorzy (należy zauważyć,

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.