Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez """Kolglass""" Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard.”

kategoria
nazwa beneficjenta
"KOLGLASS" HURT-IMP-EX.KŁODZKO-USTRONIE KOLAT RYSZARD
wartość projektu
49 200,00 zł
dofinansowanie z UE
34 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jeleniogórski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie działań proeksportowych. Opracowana Strategia Biznesowa zostanie następnie wdrożona do działalności gospodarczej firmy „Kolglass”. Przyczyną wyboru zaproponowanej metody realizacji działań jest konieczność zaangażowania wyspecjalizowanego podmiotu w zakresie wykonania przedmiotowej usługi doradczej ukierunkowanej na zidentyfikowanie oraz wybór optymalnych działań proeksportowych adekwatnych do możliwości, planów oraz zasobów Wnioskodawcy. Zlecenie wykonania przedmiotowej usługi firmie zewnętrznej pozwoli firmie „Kolglass” na uzyskanie nowej wiedzy w zakresie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o działalność eksportową, co z kolei przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu oraz pozyskanie nowych klientów. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie pozycji rynkowej również w ujęciu międzynarodowym poprzez zwiększenie handlu na rynkach zagranicznych. Zaplanowane działania w projekcie (stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej) w pełni przyczyniają się do osiągniecia głównego celu jakim jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego firmy „Kolglass”. Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wykonanie przez wyspecjalizowaną firmę doradczą usługi w postaci opracowania dokumentu pod nazwą Długoterminowa Strategia Rozwoju. Rezultaty ww. dokumentu znajdą swoje zastosowanie w działalności firmy „Kolglass” poprzez wdrożenie zaplanowanych w Długoterminowej Strategii Biznesowej działań do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, dzięki czemu na ich bazie możliwa będzie internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów w postaci szkła kryształowego oraz usługi turystycznej na nowe rynki

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.