Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

INWESTUJ W JELENIEJ GÓRZE – PROMOCJA GOSPODARCZA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO JELENIA GÓRA
wartość projektu
204 500,00 zł
dofinansowanie z UE
173 825,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Jelenia Góra
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest promocja gospodarcza i inwestycyjna Jeleniej Góry na forum krajowym i międzynarodowym. Tereny inwestycyjne to główny zasób, na podstawie którego budowana jest konkurencyjność regionu. Oferta kierowana do przedsiębiorców i inwestorów, którzy prowadzą lub będą prowadzić na danym obszarze działalność, buduje przewagę nad innymi regionami i zapewnia rozwój gospodarczy. Aby zachęcić przedsiębiorców do inwestycji, w działaniach promocyjnych konieczne jest wyeksponowanie przewagi nad konkurentami – posiadając punkt odniesienia potencjalny inwestor może dokonać oceny atrakcyjności danych terenów. Nawet bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne, bez odpowiedniej promocji nie będą obiektem zainteresowania inwestorów. Odbiorcy projektu: Beneficjent publiczny – Miasto Jelenia Góra (JST) Bezpośrednie grupy docelowe: – inwestorzy polscy i zagraniczni aktywnie poszukujący miejsca do inwestycji, – przedsiębiorcy polscy i zagraniczni o potencjale inwestycyjnym, – przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Jeleniej Góry, w szczególności z sektora MSP, – przedstawiciele kadry zarządzającej. Pośrednie grupy docelowe: – mieszkańcy Jeleniej Góry, – mieszkańcy województwa dolnośląskiego, – media, – instytucje otoczenia biznesu istotne z punktu widzenia realizowanej kampanii. ZADANIA/DZIAŁANIA przewidziane w projekcie (narzędzia promocji inwestycyjnej): 1.Podniesienie wiedzy i kwalifikacji podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w rozwój gospodarczy Jeleniej Góry. 2.Uruchomienie i prowadzenie miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej. 3.Przygotowanie materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych. 4.Kampania promocyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 5.Zarządzanie projektem – informacja i promocja projektu. Wskaźnik rezultatu: Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 1

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.