Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Stworzenie długoterminowej strategii biznesowej, mającej na celu maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej dla Wellness and Spa Werona.

kategoria
nazwa beneficjenta
„WELLNSESS AND SPA WERONA” S.C WIOLETA I KRZYSZTOF ONYSZCZUK
wartość projektu
50 000,00 zł
dofinansowanie z UE
34 552,84 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Nasza spółka jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem w branży turystycznej. Oferujemy usługi noclegowe, gastronomiczne oraz kosmetyczne/ SPA. Nasze usługi kierowane są na rynek krajowy. Nasz dalszy rozwój wymaga opracowania strategii rozwoju spółki aby wyznaczyć koleje kierunki rozwoju w zakresie działań międzynarodowych. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, na okres 10 lat, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki ww. strategii firma będzie miała możliwość sprawnego i profesjonalnego wejścia ze sprzedażą na nowe rynki odbiorców z terenu Szwajcarii i Białorusi. Nadrzędny cel projektu, jakim jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu w życie zapisów pozyskanej strategii, co przełoży się na osiągnięcie przychodów głównie na zagranicznych rynkach zbytu. W efekcie realizacji projektu firma Wellness and Spa Werona pozyska szansę skutecznego wejścia na wskazane rynki docelowe i zaistnienia na nich ze swoimi usługami na stałe. Wiedza i doświadczenie pracowników spółki w znaczący sposób zwiększają szanse na rozwój działalności eksportowej firmy i tym samym skutecznej realizacji długofalowej strategii rozwojowej firmy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.