Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rozwój firmy Marcin Indrzejczak Sevencomp poprzez internacjonalizację przedsiębiorstwa w wyniku stworzenia długoterminowej strategii biznesowej firmy.

Name of the beneficiary
MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP
Project value
49 200,00 zł
Co-financing from the EU
34 000,00 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiot projektu SevenComp w celu rozszerzenia działalności i dalszego rozwoju firma upatruje w eksporcie na rynki międzynarodowe usługi związanej z flagowym SYSTEMEM firmy. W tym celu firma określiła strategię eksportową, będącą jednocześnie przedmiotem działań danego projektu. SevenComp wybrało najskuteczniejsze i opłacalne działania pozwalające na stworzenie długoterminowej strategii biznesowej, która pozwali na przygotowanie firmy do działalności eksportowej na rynkach międzynarodowych. Firma upatruje w ww. rynkach docelowych szansę na sprzedaż swoich usług, z racji chłonnego rynku i coraz większej dynamiki wzrostu: wartości rynku ICT na ww. rynkach, szeroko pojęty rozwój technologiczny na obszarze rynków docelowych, powiązania gospodarcze z Polską. Zakres rzeczowy projektu Do najbardziej efektywnych (adekwatnych do proponowanych kierunków rozwoju) przedsięwzięć mających na celu wsparcie aktywności eksportowej na rynkach zagranicznych należy: 1.Usługa doradcza w zakresie doboru odpowiednich sposobów promocji produktu/usługi na rynku docelowym – Czechy – koszt 8 000,00 zł 2.Usługa doradcza w zakresie doboru odpowiednich sposobów promocji produktu/usługi na rynku docelowym – Niemcy – koszt 8 000,00 zł 3.Usługa doradcza w zakresie dostosowania obecnego modelu biznesowego do wymogów zagranicznych na rynku docelowym – Czechy – koszt 12 000,00 zł 4.Usługa doradcza w zakresie dostosowania obecnego modelu biznesowego do wymogów zagranicznych na rynku docelowym – Niemcy – koszt 12 000,00 zł Wymienione działania w sposób efektywny, w krótkim okresie czasu, pozwolą rozpocząć działania eksportowe na określone rynki docelowe, a także odnotować z tego tytułu przychody dla firmy. Odbiorcy projektu Główną grupą klientów – odbiorców projektu firmy SevenComp jest branża Mikro, Małych i Średnich jak i Dużych Przedsiębiorstw działających szczególnie w branży przetwórstwa przemysł. (sekcja C PKD 2007).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl