Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój SI SPAMEL na rynkach zagranicznych

kategoria
nazwa beneficjenta
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SPAMEL
wartość projektu
99 999,61 zł
dofinansowanie z UE
69 105,43 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oleśnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Inwalidów Spamel w Twardogórze.Przedmiotem projektu jest zwiększenie eksportu produktów SI Spamel mających zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, maszynowym i energetyce, jako podzespoły do urządzeń elektrycznych, energetycznych i sterowniczych, a także w budownictwie jako elementy instalacji elektroenergetycznych. Spółdzielnia jest producentem wyrobów elektrotechnicznych niskiego napięcia o szerokim zastosowaniu w przemyśle elektrotechnicznym, maszynowym, energetyce oraz budownictwie jako elementy instalacji elektroenergetycznych. Podstawowymi produktami Spółdzielni i jednocześnie produktami eksportowymi są: – łączniki krzykowe, – przyciski sterownicze, – rozłączniki niskiego napięcia, – zestawy instalacyjne. Dotychczas Spółdzielnia koncentrowała się na rynku krajowym – udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem w 2016 r. wyniósł 12%, natomiast widząc rosnące zainteresowanie produktami ze strony klientów zagranicznych, mając jednocześnie wystarczające zasoby lokalowe, techniczne, ludzkie, finansowe, a także wieloletnie doświadczenie w branży Wnioskodawca postanowił poszerzyć ekspansję na rynki zagraniczne. Na podstawie analizy rynków pod względem popytu na produkty (kondycji branż generujących popyt), sytuacji gospodarczej itd. wytypowano rynki docelowe: Rosja, Ukraina, Białoruś, Niemcy, Bułgaria, Rumunia. W ramach projektu wyznaczono instrumenty, które pozwolą Wnioskodawcy na realizację najważniejszych celów takich jak: zwiększenie przychodów z eksportu, nawiązanie długofalowych kontaktów z zagranicznymi odbiorcami czy zwiększenie rozpoznawalności marki Spamel na rynkach międzynarodowych. Dla realizacji szczegółowych celów rekomendowane są następujące instrumenty: -wizyty studyjne i misje zagraniczne (1 misja do Niemiec i 1 misja na Ukrainę) -udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych (Udział w Międzynarodowych Targach Energetab 2017) Realizację projektu zapla

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.