Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wprowadzenie usług SKI na wybrane kraje sąsiedzkie.

kategoria
nazwa beneficjenta
MSPBIURO ANDRZEJ KORBAŚ
wartość projektu
49 200,00 zł
dofinansowanie z UE
34 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej, definiującej sposób, termin i koszt wejścia firmy z usługą SKI (Samodzielnej Księgowości Internetowej) na rynki zagraniczne, z założeniem iż będą to nie mniej niż 2 rynki zagraniczne, przynajmniej 1 ze strefy UE oraz przynajmniej 1 z poza UE oraz obejmującej perspektywę 5-o letnią. W ramach projektu zostanie zatem wytworzona „”dokumentacja strategii”” i wytworzenie tej dokumentacji jest rzeczowym zakresem projektu. Odbiorcą projektu jest Wnioskodawca, w osobie właściciela firmy jako osoby decyzyjnej tego przedsiębiorstwa. Cel projektu zostanie uzyskany dzięki wytworzeniu dokumentacji, która zakłada internacjonalizację przedsiębiorstwa. Wskaźnik projektu zostanie uzyskany w trakcie realizacji dokumentacji, zakłada się podpisanie przynajmniej jednej umowy z podmiotem zagranicznym w trakcie rozpoznania i analiz rynku, które będą miały miejsce podczas opracowywania dokumentacji. Założenia realizacyjne zakładają bowiem ścisłą współpracę z lokalnymi podmiotami, aby można było dokonać „”lokalizacji produktu”” na dany rynek.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.